Chuyển hơn 660ha đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất

Gốc
Từ nay đến năm 2030, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc sẽ chuyển hơn 660ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất. Đây là nội dung có trong phương án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, việc chuyển đổi này phù hợp với điều kiện của đơn vị là duy trì rừng phòng hộ và rừng sản xuất; khai thác hiệu quả tài nguyên rừng. Các nguồn thu từ rừng sản xuất là: khai thác sản xuất hoặc liên kết với các hộ gia đình, các tổ chức trồng cây lấy gỗ; hợp đồng cho thuê dịch vụ môi trường rừng; trồng và khai thác cây lâm sản ngoài gỗ như tràm, cao su.

Lê An

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202104/chuyen-hon-660ha-dat-rung-phong-ho-sang-rung-san-xuat-3051425/