Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyển hướng nghiên cứu, đào tạo theo mô hình mới

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Để phát huy vai trò của khoa học-công nghệ trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn theo hướng nghiên cứu chuyên sâu, hiện đại, tránh chồng chéo về chức năng, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp lại hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131053&sub=72&top=41