Chuyện mới ở nước Áo

Gốc
Nước Áo không được coi thuộc diện các nước lớn ở châu Âu, kể cả khi đã gia nhập EU, nhưng kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 28.9 vừa qua, không chỉ châu Âu mà cả thiên hạ phải nhìn nhận đất nước này bằng con mắt khác vì kết quả cuộc bầu cử ấy không chỉ làm thay đổi tương quan lực lượng trên chính trường nước Áo, mà rất có thể còn có tác động sâu sắc tới chính trường toàn bộ châu Âu: hai đảng chính trị lớn nhất ở nước Áo là đảng Xã hội Dân chủ Áo và đảng Nhân dân Áo thất bại thảm hại bao nhiêu thì các đảng cực hữu lại thắng vang dội bấy nhiêu khi cùng nhau giành được gần 30% phiếu bầu.

Tin nóng

Tin mới