Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyện một người góp phần đổi mới nền kinh tế - kỳ 3

Gốc

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã nói: “Khi các doanh nghiệp có khó khăn thì cần phải bình tĩnh xem xét xem đó là khó khăn do khách quan đem lại hay do chủ quan gây ra. Cần hết sức tránh việc “hình sự hóa” và có biện pháp cùng doanh nghiệp tháo gỡ. Như Huy Hoàng chẳng hạn, nếu như ngày ấy ta “hình sự hóa” thì không những Nhà nước mất 500 tỉ mà hàng ngàn công nhân còn bị thất nghiệp...”.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/5/66415.cand