Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại Long An, Cần Thơ

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng yêu cầu việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định; UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 40,38 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Thủ tướng yêu cầu việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định; UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND thành phố Cần Thơ chuyển mục đích sử dụng 21,17 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức, triển khai thực hiện, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện,... Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/chuyen-muc-dich-su-dung-dat-trong-lua-tai-long-an-can-tho-636891/