Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyên Mỹ - Vùng thủy sản đầy tiềm năng

Gốc

(HNMO)- 38 trang trại nuôi trồng đủ chủng loại cá, với sản lượng gần 400 tấn trong năm 2005, Chuyên Mỹ đang xây dựng 400 mẫu thành vùng thủy sản tập trung, tạo cơ hội cho địa phương vươn lên bằng chính tiềm năng miền đồng trũng gian khó trước đây...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/176337