Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chuyên nghiệp hay là “chết”?

Báo Tiền Phong
Gốc

Trong giới kinh doanh có ba loại doanh nghiệp: một là tạo ra cơ hội mới để đột phá, hai là nắm bắt thời cơ và ba là đón đầu để luôn đi trước một bước. Hồng Thụy Communications thuộc vào loại thứ ba.