Chuyện người gìn giữ kỷ vật ở Khu di tích Kim Liên

Gốc
Tuy không xuất hiện đón tiếp du khách, nhưng những cán bộ Phòng Kiểm kê bảo quản Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn – Nghệ An) lại có đóng góp quan trọng trong việc lưu giữ kỷ vật của Bác. Một trong những người thầm lặng mà PV Báo Hà Tĩnh gặp trong chuyến về thăm quê Bác vừa đây là anh Nguyễn Công Sơn.

Nhóm PV