Chuyển người học qua nơi khác khi cơ sở giáo dục sai phạm

Gốc
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa ban hành có một số quy định rõ về việc giải quyết quyền lợi cho người học sau khi xử phạt.

Theo đó, có các biện pháp khắc phục hậu quả khi cơ sở giáo dục vi phạm: giải thể cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập không đúng thẩm quyền; buộc hủy bỏ phôi văn bằng, chứng chỉ đã in không đúng nội dung quy định; buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học...

Đăng Nguyên

Tin nóng

Tin mới