Chuyện nhỏ to của người già

Gốc
Hanoinet - Đọc báo nói về các công trình 1.000 năm, tôi thấy nẫu cả ruột. Tổng cộng có 38 dự án thì 7 dự án chắc chắn là không thể hoàn thành, còn 31 dự án đều chậm tiến độ. Chỉ còn 2 năm nữa, liệu đến ngày ấy, chúng ta có được cái gì?

Tin nóng

Tin mới