Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Gốc
TT - Tôi có một miếng đất. Khi bán cho người khác tôi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không? Phạm Hoàng Phi Hiệp

Tin nóng

Tin mới