Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG, FPT

Gốc
NDĐT – Ngày 11-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (mã MWG) và Công ty cổ phần FPT (mã FPT) cho các nhà đầu tư.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG, FPT - Ảnh 1

Căn cứ công văn số 5944/UBCK-PTTT ngày 01/09/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu MWGchuyển quyền sở hữu

1

MEKONG ENTERPRISE FUND II, LTD

AQUILA SPC LTD

903.300

2

WAREHAM GROUP LIMITED

1.000.000

3

IDRIS LTD

356.700

4

VIETNAM HOLDING LIMITED

640.000

5

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

100.000

Tổng

3.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 8-9-2017.

Công ty TNHH Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) thành lập vào tháng 3-2004, lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm: Mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

Năm 2007 Công ty TNHH Thế giới di động tiếp nhận vốn đầu tư của quỹ Mekong Capital, chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần để mở rộng cơ hội phát triển.

* Căn cứ công văn số 5873/UBCK-PTTT ngày 30-8-2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Norges Bank

Lloyd George Indian Ocean Master Fund

74.130

2

Amersham Industries Limited

275.870

Tổng cộng

350.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền 6-9-2017.

Công ty cổ phần FPT được thành lập ngày 13-9-1988, với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là CNTT và Viễn thông, FPT đã cung cấp dịch vụ tới 63/63 tỉnh thành tại Việt Nam và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với sự hiện diện tại 19 quốc gia.

Tổng

3.000.000

Tổng cộng

350.000

H.T

Tin nóng

Tin mới