TT - Chắc giờ này ông Táo nhà tôi đã lên tới “trển” báo cáo rồi! Nghe nói cá chép ngắc ngoải vì... nước sông ô nhiễm, nên tôi ráng lo cái vé máy bay khứ hồi cho ổng, kèm theo cái phong bì lộ phí kha khá. Phải biết lễ độ để ổng có cái báo cáo đẹp về mình, năm tới mới mong lên hương chứ!