Chuyện thường ngày: Phen này ông quyết đi buôn... giấy quỳ

Gốc
TT - - Càng ngẫm nghĩ càng thấy ai đó đã nói “thương trường như chiến trường” thật quá đúng. Trong kinh doanh, người ta nghĩ ra cả 1.001 độc chiêu để làm giàu. Từ thuở con người mới tìm ra dầu lửa, Rockefeller đã nghĩ được chiêu tặng dân Trung Quốc cái đèn dầu để sau đó tha hồ bán dầu, trở thành nhà tài phiệt...

Tin nóng

Tin mới