Thuốc mê dần hết tác dụng, sự đau đớn bắt đầu phát tác, và bé gái 15 tháng tuổi Trương Tiểu Ninh òa khóc...