Giám đốc CIA, Michael Hayden nói rằng, al Qaeda và đồng minh của một thủ lĩnh bộ tộc Pakistan đã ám sát bà Benazir Bhutto, cựu Thủ tướng Pakistan.