Ông Cấn Hồng Lai thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 13/1/2017 khi đang giữa nhiệm kỳ (2014-2019).

HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP đã quyết đinh chấp thuận để ông Cấn Hồng Lai thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Cùng quyết định này, HĐQT đã giao ông Phạm Văn Diệt - Phó Chủ tịch HĐQT điều hành các công việc của HĐQT Cienco 1.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/1/2017.

Cienco 1 thay ghe Chu tich - Anh 1

Ông Cấn Hồng Lai (bên phải) nhận chức Chủ tịch HDDQT Cienco 1 từ ngày 19/1

Ông Cấn Hồng Lai đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 10/2015. Trước đó, ông Cấn Hồng Lai từng là Tổng giám đốc của "ông lớn" xây dựng hạ tầng này.

Cienco 1 có vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là Cienco đầu tiên hoàn tất cổ phần hóa vào tháng 4/2014. Tới đầu năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải đã thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Cienco 1 thu về 2.322 tỷđồng doanh thu và 45,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 41,6% và 25,8% so với cùng kỳ.