HĐQT đã chấp thuận cho CII nới room nước ngoài lên mức 70% và giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để có thể nới room trong thời gian sớm nhất.

CII chuan bi noi room ngoai len 70% - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 13/09/2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII ) đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho phép chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của CII tại dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Điều này đồng nghĩa với việc CII có thể bỏ chức năng kinh doanh bất động sản và tiến tới nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%.

Cũng trong ngày ngày 13/09/2016, HĐQT CII đã quyết định chấp thuận bỏ chức năng kinh doanh bất động sản và chức năng khai thác, xử lý và cung cấp nước. Cụ thể hoạt động kinh doanh bất động sản được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm và hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước được chuyển giao cho CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII).

HĐQT đã chấp thuận cho CII nới room nước ngoài lên mức 70% và giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để có thể nới room trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Cơ quan Nhà nước và Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Điều hành Công ty đã xúc tiến thực hiện nới room nước ngoài, bao gồm Điều chỉnh mã ngành trong Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Đăng ký mở room nước ngoài lên 70% với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký với Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của CII.

Mới đây, CII vừa thực hiện chuyển nhượng thành công hơn 1,9 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Cầu đường CII (mã LGC). Sau giao dịch, CII nắm giữ gần 123,9 triệu cổ phiếu LGC, tương đương tỷ lệ sở hữu 64,23%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 1/9/2016.

Cũng trong ngày này, CII đã nhận được thông báo hoán đổi Trái phiếu của Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC), với tổng trị giá là 528,7 tỷ đồng. Số trái phiếu này sẽ được hoán đổi thành 29,37 triệu cổ phiếu LGC vào ngày 15/9/2016 tới.

Với việc hoàn tất hoán đổi, CII sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Cầu đường CII (LGC) xuống 49% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

CII cho biết, toàn bộ 424 tỷ đồng lợi nhuận từ việc hoán đổi Trái phiếu của MPTC sẽ được hạch toán trực tiếp vào Kết quả kinh doanh của CII mà không hạch toán vào mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán như trước đây.

CII cũng cho biết, sau khi hoán đổi trái phiếu, số dư nợ vay của CII sẽ giảm còn 528,72 tỷ đồng đồng, qua đó sẽ giảm đáng kể tỷ lệ nợ vay/vốn chủ vào cuối quý III/2016.

TRẦN THÚY