CII đăng ký bán 1,15 triệu cổ phiếu LGC

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII), tổ chức có liên quan với ông Lê Quốc Bình, thành viên HĐQT CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC) đăng ký bán 1.150.000 cổ phiếu trong tổng số 3.229.403 cổ phiếu LGC nắm giữ. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 19/10 đến ngày 19/1/2010. Qua đó, giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu LGC từ 38,99% xuống còn 25,1% (2.079.403 cổ phiếu).

Được biết, CII ước tính lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2009 đạt khoảng 215 tỷ đồng, bằng 189% của cùng kỳ năm 2008 và bằng 137,8% so với kế hoạch năm, EPS đạt khoảng 5.500 đồng/cổ phiếu (tính trên khối lượng cổ phiếu lưu hành bình quân 9 tháng đầu năm 2009).

Tin nóng

Tin mới