(Vietstock) - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) công bố dự kiến kết quả kinh doanh năm 2009 đạt LNST khoảng 275 tỷ đồng.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh tháng 10 và kế hoạch 2 tháng cuối năm, CII dự kiến mức lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2009 là 275 tỷ đồng, bằng 206% so với cùng kỳ và vượt 76% so với kế hoạch cả năm. Ngoài ra, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu CII (EPS) trong năm nay có thể đạt khoảng 6,600 đồng. Được biết, trước đó CII cũng công bố ước lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty đạt khoảng 215 tỷ đồng, tăng đến 89% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 37.8% kế hoạch năm 2009. Chỉ tiêu lợi nhuận mỗi cổ phần (EPS) đạt 5,500 đồng.