Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII).

*Tên người thực hiện giao dịch: Lê Quốc Bình *Mã chứng khoán: CII *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng *Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 104,576 cp (tỷ lệ 0.21%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 45,430 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 150,006 cp (tỷ lệ 0.3%) *Mục đích thực hiện giao dịch: nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu *Phương thức giao dịch: khớp lệnh *Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/10/2009 đến ngày 19/01/2010