CII nâng sở hữu NBB lên thành 9.28% vốn

Gốc
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM thông báo đã mua 200,000 cp CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB), nâng sở hữu lên thành 3,314,250 cp NBB, chiếm tỷ lệ 9.28% vốn kể từ ngày 28/02.

Tài liệu đính kèm:
20140305---NBB---BC-TD-SH-CD-LON---CTCP-DT-HT-KT-TP-HCM.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới