CII đã chuyển giao mảng bất động sản cho công ty con, tiến tới nâng room ngoại lên 70%.

CII sap noi room ngoai len 70% - Anh 1

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) vừa thông báo vào ngày 13/9, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã chấp thuận cho phép chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của CII tại dự án BT Thủ Thiêm sang Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm - công ty do CII thành lập và sở hữu 100% vốn.

Điều này có nghĩa CII có thể bỏ chức năng kinh doanh bất động sản và tiến tới nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49%.

Theo đó, Hội đồng quản trị CII đã quyết định chấp thuận cho Công ty CII bỏ chức năng kinh doanh bất động sản và chức năng khai thác, xử lý và cung cấp nước. Cụ thể, hoạt động kinh doanh bất động sản được chuyển giao cho Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm, còn hoạt động khai thác, xử lý và cung cấp nước được chuyển giao cho CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII).

Đồng thời, HĐQT CII cũng chấp thuận việc nới room ngoại lên mức 70%. Ban Điều hành CII sẽ triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để có thể nới room trong thời gian sớm nhất.

Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và HĐQT Công ty, Ban Điều hành CII đã tiến hành điều chỉnh mã ngành trong Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, đăng ký mở room nước ngoài lên 70% với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam...

Trường Văn