CII, ước lợi nhuận đến tháng 10 đạt ít nhất 275 tỷ đồng, vượt 76% kế hoạch năm

Gốc
(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM cho biết, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM (CII) căn cứ tình hình hoạt động tháng 10 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2009, Công ty ước tính lợi nhuận sau thuế đến hết tháng 10 đạt ít nhất 275 tỷ đồng, bằng 206% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 176% so với kế hoạch năm 2009, thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt khoảng 6.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, 9 tháng đầu năm 2009 của CII vào khoảng 215 tỷ đồng, bằng 189% cùng kỳ năm 2008 và đạt 137,8% so với kế hoạch năm. Tính trong 9 tháng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt khoảng 5.500 đồng.

Tin nóng

Tin mới