ICTnews - Hôm nay, 20/10, Cisco Systems chính thức công bố kiến trúc Mạng không biên giới (Borderless Network Architecture - BNA), đồng thời giới thiệu thiết bị đnh tuyến dịch vụ tích hợp thế hệ thứ hai (ISR G2).

BNA là một kiến trúc thế hệ mới, có khả năng kết nối mọi người, mọi thiết bị ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào một cách thông suốt, an toàn và tin cậy. Kiến trúc BNA phân tách phần mềm khỏi hệ thống phần cứng để người dùng có thể kích hoạt dịch vụ một cách nhanh chóng và linh hoạt, đồng thời có khả năng hội tụ các hệ thống và dịch vụ, nhờ đó người dùng có thể có một nền tảng đồng nhất làm cơ sở. Với kiến trúc BNA, các nhà quản lý CNTT có thể quản lý, mở rộng, quản trị và bảo vệ mạng một cách dễ dàng hơn trong khi vẫn nâng cao mức độ đồng bộ giữa người dùng, thiết bị, ứng dụng và các quy trình nghiệp vụ. Thiết bị định tuyến ISR G2 của Cisco là một phần trong BNA, với một danh mục đầy đủ của các thiết bị định tuyến được thiết kế để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng đồng thời từ văn phòng ảo, đến với các ứng dụng tùy biến, di động nhằm bảo đảm cộng tác và cuối cùng là mở rộng những dịch vụ đa phương tiện như hội họp từ xa (Cisco Telepresence), chuyển luồng video (video streaming) và bảng thông tin số (digital signage).