Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cisco đưa ra thiết bị gateway switch mới

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Cisco đang giới thiệu một thiết bị gateway switch mới, làm tăng hiệu năng ứng dụng dựa vào tương tác giữa các máy chủ đã phân cụm InfiniBand và những thiết bị lưu trữ dựa trên NAS (network-attached storage) cũng như các thiết bị lưu trữ dựa trên Fibre Channel.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8359&t=pcolarticle