Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cisco sẽ đều đặn vá IOS theo lịch

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

IOS (Internetwork Operating System) là hệ điều hành mạng trong doanh nghiệp và ngành công nghiệp viễn thông.  Cisco sẽ bắt đầu cập nhật IOS 2 lần/năm.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9383&t=pcolarticle