Những miếng vá cho phần mềm IOS của Cisco sửa các lỗi có thể bị tin tặc khai thác để làm hỏng một thiết bị IOS.