Citibank và Vinalines hợp tác mở rộng đội tàu và nâng cấp cảng biển

Gốc
Theo sự thỏa thuận hợp tác này, Citibank Việt Nam sẽ cho Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) vay 130 triệu USD để hỗ trợ kế hoạch đầu tư của Vinalines trong việc mở rộng đội tàu và các dự án nâng cấp cảng biển.

Tin nóng

Tin mới