Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 0548/CV-CEMC-P5 ngày 22/05/2010 của CTCP Cơ điện Miền Trung về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh quý I năm 2010 so với cùng kỳ năm ngoái, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn thông báo nêu trên tại văn bản đính kèm. Tài liệu đính kèm: CJC: Giải trình biến động KQKD quý I/2010