CJC: Ủy viên HĐQT Ngô Việt Hải đăng ký mua 20,000 cp

Gốc
Ông Ngô Việt Hải - Ủy viên HĐQT CTCP Cơ điện Miền Trung (HNX: CJC) đã đăng ký mua 20,000 cp theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 30/11 - 29/12.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Việt Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: CJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 350,033 cp (tỷ lệ 17.5%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 cp
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư thêm
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2015.

Tin nóng

Tin mới