(Vietstock) - CTCP Chứng khoán TPHCM - HSC (HOSE: HCM) vừa có công văn giải trình việc chênh lệch số cổ phiếu quỹ thực tế và số lượng trên sổ sách tính đến ngày 17/09/2009.

Theo đó, tại thời điểm 17/09, sổ cổ phiếu quỹ công ty công bố là 59,000 cổ phiếu, nhưng con số thực tế lại là 64,000 đơn vị. HCM cho biết, việc chênh lệch 5,000 cổ phiếu là do công ty đã mua lại số cổ phần từ nhân viên Phạm Thị Thúy Hương đã nghỉ việc vào ngày 25/08/2009. Đây là trường hợp nhân viên nghỉ việc đặc biệt phải có sự xét duyệt của HĐQT nên Công ty chưa bổ sung số cổ phiếu này vào nguồn cổ phiếu quỹ chính thức.