CKV trả cổ tức 8% bằng tiền

Gốc
Theo thông tin HNX, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 của CTCP thương mại bưu chính viễn thông (mã CK: CKV) là 7.6. Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là 3.6.

Cty sẽ trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông bằng tiền mặt. Tỉ lệ thực hiện là 8%/cổ phần. Thời gian thực hiện là 30.6. CK đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với CK chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP thương mại bưu chính viễn thông từ ngày 30.6.

Tin nóng

Tin mới