(ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Tp. HCM cho biết, CTCP Cát Lợi (CLC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009 tương đương 50% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 31/12.

Được biết, năm 2009, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 925 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng.