CLG: 18/03 GDKHQ nhận cổ tức 3% bằng tiền năm 2012

Gốc
HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (HOSE: CLG) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 3% bằng tiền. Ngày GDKHQ vào 18/03/2014.

Tài liệu đính kèm:
20140305---CLG---QD-HDQT-vv-CHI-TRA-CO-TUC-TM-NAM-2012.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới