CLG: 2 công ty đăng ký chuyển nhượng hơn 14 triệu quyền mua

Gốc
Thông báo gần đây cho biết, CTCP Kỹ thuật Xây dựng & Vật liệu Xây dựng và CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha đăng ký chuyển nhượng tổng cộng 14,102,077 quyền mua từ ngày 10/03 đến 20/03.

Các giao dịch này sẽ được thực hiện theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng đăng ký chuyển nhượng 12 triệu quyền mua và đăng ký mua 90,000 quyền mua (tương đương 90,000 cp CLG ).

Thứ hai là CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha cũng đăng ký chuyển nhượng hết 2,102,070 quyền mua.

Dự kiến giao dịch thành công, CTCP Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên thành 12.18 triệu cp CLG, chiếm tỷ lệ 20.9% vốn; CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha giữ nguyên số lượng cổ phiếu nắm giữ 2,102,070 cp CLG.

Hằng Nga

Công Lý

Tin nóng

Tin mới