Cotec Group đăng ký bán 2 triệu và mua 990 nghìn cổ phiếu với mục đích đầu tư.

CTCP Đầu tư và phát triển Nhà đất Cotec, mã CLG , thông báo đăng ký giao dịch của công ty mẹ CTCP Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng - Cotec Group.

Từ 22/11 đến 22/1/2012, Cotec Group đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu và mua 990 nghìn cổ phiếu với mục đich đầu tư. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Cotec Group sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại CLG từ 51% xuống 40,9%.

Biến động giá cổ phiếu CLG trong 1 tháng

Nguồn: Gafin

Nguồn DVT.vn