CLG: Một cổ đông đăng ký giao dịch gần 3 triệu cổ phiếu

Gốc
(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (mã CLG - HOSE).

Từ ngày 22/11/2011 - 22/1/2012, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật Liệu Xây dựng (Cotec), đăng ký mua 990.000 cổ phiếu CLG, tương đương 9,9% vốn điều lệ và đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu, tương đương với 20% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu cổ đông này dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4,09 triệu cổ phiếu, tương đương với 40,9% vốn điều lệ.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm đầu tư cổ phiếu. Giao dịch dự kiến qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tin nóng

Tin mới