Rất nhiều bạn trẻ phải khâm phục trước khả năng nói tiếng Anh của chú.

G.T