Clip cặp chó nhà hợp sức cắn xé rắn hổ mang chúa đến chết

Gốc
Hình ảnh trong video cho thấy, 2 con chó nhà phối hợp nhịp nhàng và chia làm 2 đường tấn công rắn hổ mang chúa. Cuối cùng con rắn đã bị hạ gục và bị hai chú chó cắn xé tơi bời cho đến chết.

Nguồn video: YouTube