Tuy mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã chơi đàn rất điệu nghệ với những biểu cảm rất nghệ sĩ.