CLIP: 'Choáng' loài thằn lằn chạy trên mặt nước như bay

Gốc
Đoạn video ghi lại cảnh loài thằn lằn Basiliscus Basiliscus có thể chạy trên mặt nước như đang đi trên mặt đất.

- Video thằn lằn biểu diễn "Kungfu" chạy trên mặt nước. Nguồn: Nat Geo Wild.

Ảnh: cắt từ video.

Lan Phương (tổng hợp)