Biển người chen chúc nhau ở khu vực hàm Cá mập, đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) để chào đón năm mới 2017. Tuy nhiên, lượng người quá đông khiến các em nhỏ bị lạc, một số người bị ngất phải đi cấp cứu.