Anh chàng này tức "phát điên" với sự kỳ dị của cánh cửa phòng họp ở cơ quan.