Clip hài: Cứ thế này bao giờ cho thoát... 'ế'

Gốc
Một khi cô gái đã chủ động ngả vào lòng rồi mà anh chàng còn "trêu ngươi" thế này thì bao giờ cho thoát "ế" đây.