Đây chắc chắn là môn phái "độc bá thiên hạ" với những chiêu thức siêu "độc" mà không ai địch nổi.