Clip hài: Những kiểu đi thang cuốn có 1-0-2

Gốc
Thay vì đi thang cuốn bình thường như mọi người, những thanh niên này lại thích thể hiện bằng những cách không thể "độc" hơn.

Tin nóng

Tin mới