Rạng sáng nay (16.8), tàu cổ thứ hai được tìm thấy ở Quảng Ngãi. Hàng chục tàu của ngư dẫn đã nhao đến khu vực này nhằm tìm kiếm cổ vật.

Play

Công Xuân