(Zing) - Đụng phải ngỗng trời, phi công buộc phải đáp khẩn cấp chiếc Airbus 320 xuống sông Hudson, New York chiều 15/1 sau khi cả hai động cơ đều bị hỏng.