Clip là lời nhắc nhở cho những sinh viên lười học khi mùa thi sắp đến gần.